لباسهای زنانه


 زیرپوش زنانه در 3 سایز (2XL, XL, L)
پایین پوش زنانه در 5 سایز (3XL, 2XL, XL, L, M)
نیم تنه در 4 سایز